fbpx
Quantik Logo transparent

Send as many documents, to as many people, in any sequence, order or grouping to get signed with Norwegian BankID

SSA-B generell avtaletekst 2015

Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B. Avtale om konsulentbistand

NDA-Generator

En taushetsavtale (NDA) er en juridisk kontrakt mellom minst to parter som skisserer konfidensielt materiale, kunnskap eller informasjon som partene ønsker å dele med hverandre for visse formål.

SSA-T generell avtaletekst (2018)

Avtalen er egnet for kjøp av programvare som skal utvikles eller tilpasses for kunden dersom kunden ikke på forhånd kan spesifisere nøyaktig hvordan programvaren skal utvikles/tilpasses (du har behov for leverandørens ekspertise). Avtalen er egnet der leverandørens spesifiseringsarbeid (utarbeidelse av detaljspesifikasjon) ønskes gjennomført i nært samarbeid med kunden.

SSA-B General Consultancy Assistance Agreement

Standard State-backed Norwegian agreement for consulting services. Simplified version in English.